Vi säljer och monterar betongfria balkonger och loftgångar baserat på en unik svensk lätt träkompositplatta som håller i minst 100 år

Framtidens betongfria balkong är här

Lättmonterade, svensktillverkade balkonger och loftgångar i innovativt träkompositmaterial håller minst lika länge som byggnaden de sitter på, helt utan underhåll.

Betong är ett material som bryts ned naturligt när det exponeras för luft. Det enda sättet att göra betongen underhållsfri är att hålla den i vakuum i 20-gradigt vatten. Slitage förkortar också livslängden för balkongplattor och loftgångar i betong. Sådana traditionella lösningar har därför gjort det omöjligt för fastighetsägare att i längden undvika kostsamma och krångliga renoveringar. Nu finns dock ett nytt och bättre alternativ: Norrland Balkongmontages framtidssäkrade, underhållsfria balkonger och loftgångar i ett unikt träkompositmaterial.

Aldrig mer balkongrenovering

De innovativa, betongfria balkong- och loftgångsplattorna har en kärna av trä från svenska skogar som är hermetiskt innesluten med glasfiberlaminat och överstruken med en extremt vädertålig topcoat. Träkompositbalkongen har certifierats av SP avseende brandsäkerhet (klass R30), halkskydd samt beständighet och håller under mycket lång tid helt utan underhåll. I sin miljöklassning uppskattar SundaHus livslängden till 100 år och potentialen för återanvändning vid eventuell rivning till 100 procent. Norrlands Balkongmontage ger en garantitid på 10 år.

Monteras snabbt och säkert

Norrlands Balkongmontages balkonger och loftgångar i träkompositmaterial fungerar lika bra för nyproduktion som för byte av gamla balkonger och loftgångar på en befintlig byggnad. De väger mindre än en fjärdedel så mycket som betongbalkongerna de ersätter. De är också lätta att transportera, hantera, montera och fästa in i fasaden. Norrlands Balkongmontage tar ansvar för hela processen från utformning och teknisk konstruktion till snabb och säker montering var som helst i Sverige.

Skräddarsy färg och form

De svensktillverkade träkompositbalkongerna erbjuder oöverträffade möjligheter till kundanpassning. Det går att skräddarsy balkonger eller loftgångar i många olika bredder och djup för att estetiskt och praktiskt anpassas till den specifika byggnaden. Det unika materialet går dessutom att färgsätta för att få ett tilltalande utseende på balkonger och loftgångar. Eftersom loftgångar utsätts för mer slitage än en vanlig balkong, används där en polyureafärg som förstärker slitstyrkan påtagligt. Liksom topcoaten stryks denna på i fabrik och härdas omedelbart.

Många anledningar till att välja en unik träkompositbalkong

Svensktillverkad balkongplatta i träkomposit där kärnan består av trä från svenska skogar hermetiskt inneslutet med glasfiberlaminat och överstruket med en brandsäker topcoat tillverkat enligt en patenterad metod

Träkompositbalkongen väger mindre än fjärdedel av en betongplatta
Låg vikt som förenklar hantering, montering och infästning
Bättre totalekonomi tack vare den låga vikten
Tål extrem väderlek, kraftigt slitage och håller i 100 år med 10 årsgaranti
De är brand och belastningsprovade hos Statens Provningsanstalt (Se certifikat)
Estetiskt tilltalande design som kan fås i olika färger
Fabriksmonterade rostfria bultar för säker upphängning vilket förenklar montaget
Halkskyddad ovansida som är mycket tålig mot slitage
Avrinningsskydd i bakkant och på sidorna
Vi erbjuder 10 års garanti på våra träkompositplattor!

Testad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Våra träkompositbalkonger klarar kraven från Statens Provningsanstalt avseende brandsäkerhet och hållfasthet.

Se Certifikat

Nya balkonger

Framtidens betongfria balkonger är här! Träkompositbalkonger till nyproduktion & utbyggnad

FÖR HUSÄGARE OCH BYGGENTREPRENÖRER

Norrlands Balkongmontage är en totalleverantör av kundanpassade träkompositbalkongsystem där allt från design/konstruktion, träkompositbalkonger, räcken och stål för fastsättning ingår.

Våra träkompositbalkonger passar alla former av nyproduktion och byte av balkonger. Med egna konstruktörer och erfarna montörer kan vi vara med i design- och byggprocessen från start till mål för alla typer av projekt där det ska byggas nytt eller bytas ut balkonger. Vi har byggt upp ett komplett sortiment av innovativa lösningar som kan levereras och monteras snabbt och säkert var som helst i Sverige. Vår balkongplatta är en svensktillverkad träkompositplatta som är en unik och patenterad konstruktion där kärnan består av trä från svenska skogar hermetisk inneslutet och överstruken med en brandsäker topcoat. Träkompositplattan monteras alltid på utsidan av fasaden.

Träkompositbalkongen har certifierats av SP avseende brandsäkerhet (klass R30), halkskydd samt beständighet och håller under mycket lång tid helt utan underhåll. I sin miljöklassning uppskattar SundaHus livslängden till 100 år och potentialen för återanvändning vid eventuell rivning till 100 procent. Norrlands Balkongmontage ger en garantitid på 10 år.

  • Träkompositbalkongen väger en fjärdedel av en betongplatta
  • Låg vikt som förenklar hantering, montering och infästning vilket ger en bra totalekonomi
  • Tål extrem väderlek, kraftigt slitage och har lång livslängd med 10 års garanti
  • De är brand och belastningsprovade (Se certifikat)
  • Estetiskt tilltalande design som kan fås i olika färger
  • Fabriksmonterade rostfria bultar för säker upphängning och fästen för räcken vilket förenklar och snabbar upp montaget
  • Halkskyddad ovansida som är mycket tålig mot slitage
  • Avrinningsskydd i bakkant och på sidorna
  • Droppkanter framtill och på sidorna
  • Inga problem med köldbryggor

Med Norrlands Balkongsystems många unika lösningar tillsammans med vår kompetens blir valet enkelt när man vill ha ett modernt och framtidssäkert balkongsystem i träkomposit. Kontakta oss så kan vi börja prata!

Vägen till nya eller utbyte av balkonger!

1. Kontakt

Vi träffas först där vår representant tar reda på era behov och vad ni har för önskemål rörande era nya balkonger. Vår representant kommer sedan att berätta om hur en balkongentreprenad går till och presentera Norrlands Balkongmontage. 

2. Förslag

Vi tar fram ett förslag på hur balkongerna kan se ut baserat på våra diskussioner och hur ert hus har byggts och från när ert område är ifrån.

3. Presentation

Vi presenterar vårt förslag för er personligen.

4. Offert

Efter att vi har fått återkoppling på vårt förslag och fått kommentarer kan vi återkomma och presentera en offert som omfattar allt från ritningar fram till att era nya balkonger sitter på plats och är slutbesiktade. Våra offerter är oftast fastprisbaserade för att ni ska undvika ev. extra kostnader. Vi kan också ta hand om bygglovsansökan. 

5. Projektledare

När vi har kommit överens om att montera era balkonger kommer vi att utse en projektledare för själva montaget. Projektledaren är med under hela montaget till dess att entreprenaden är slutbesiktigad. För montaget skall också en Kontrollansvarig (KA) och besiktningsman utses och som sedan finns med genom hela byggprocessen och ser till att allt fungerar som det ska. 

6. Mätning

Innan själva montaget påbörjas genomför vi noggranna mätningar och kontroller av fastighetsfasaden. Detta för att säkerställa att allt blir rätt och att konstruktionerna är säkra.

7. Konstruktion och tillverkning

Våra balkonger tillverkas på fabriken i Fällfors strax utanför Skellefteå. Räcken och stål tillverkas i Skellefteå och Arbrå. Vi har full kontroll på hela konstruktions- och leveransprocessen.

8. Montage

Att montera balkonger är inte ett säsongsarbete utan vi monterar våra balkonger året runt. Många får sina balkonger färdiga lagom till att vårsolen börjar titta fram och värma upp mark och människor.

9. Slutbesiktning

När montaget är slutfört skall entreprenaden slutbesiktigas av en auktoriserad besiktningsman. Ni som kund är med och säkerställer att alla blir nöjda.

10. Dags för invigning

När entreprenaden är slutbesiktigad och klar kan det kanske vara läge för en gemensam invigning och en liten fest.


balkongbyten

Byt balkongerna på ditt hus till nya betongfria träkompositbaserade balkonger

När man byter en befintlig betongbalkong till en modern betongfri träkompositbaserade balkong öppnar man upp nya vyer för dig som bor där. Balkongen blir som en ny förlängning av lägenheten och man får ett nytt rum. Väljer man att glasa in den blir den ett rum som kan användas året runt.

Betong är ett material som bryts ned naturligt när det exponeras för luft. Det enda sättet att göra betongen underhållsfri är att hålla den i vakuum i 20-gradigt vatten. Slitage förkortar också livslängden för balkongplattor och loftgångar i betong. Sådana traditionella lösningar har därför gjort det omöjligt för fastighetsägare att i längden undvika kostsamma och krångliga renoveringar. Nu finns dock ett nytt och bättre alternativ: Norrland Balkongmontages framtidssäkrade, underhållsfria balkonger och loftgångar i ett unikt träkompositmaterial.

Aldrig mer balkongrenovering
De innovativa, betongfria balkong- och loftgångsplattorna har en kärna av trä från svenska skogar som är hermetiskt innesluten med glasfiberlaminat och överstruken med en extremt vädertålig topcoat. Träkompositbalkongen har certifierats av SP avseende brandsäkerhet (klass R30), halkskydd samt beständighet och håller under mycket lång tid helt utan underhåll. I sin miljöklassning uppskattar SundaHus livslängden till 100 år och potentialen för återanvändning vid eventuell rivning till 100 procent. Norrlands Balkongmontage ger en garantitid på 10 år.

Vill du ha en öppen eller inglasad balkong?
När du byter en balkong bör man fundera över några val. Det första valet är om balkongen ska vara öppen men förberedd för inglasning eller om den ska glasas in direkt. Det kan vara klokt att ha räcken och balkongen i sig förberedd för inglasning om du vill avvakta med det till ett senare tillfälle. Idag finns det många olika alternativ för räcken gjorda för att passa in på olika fasader. Genom att tillföra huset ny träkompositbaserade balkonger ger man huset nya rum och fasaden får ett nytt attraktivt utseende Att byta ut balkongerna blir som att ge lägenheterna ett nytt rum och fasaden får ett attraktivare utseende. Våra montörer är experter på smidig montering och utför arbetet utan att påverka den befintliga fasaden.

Pris på balkongbygge
Vi på Norrlands Balkongmontage skräddarsyr balkongerna utifrån dina önskemål och vad tekniken och reglerna medger. När du börjar fundera på att byta ut din gamla balkong bör du också fundera på andra behov än bara själva balkongen som skydd för sol och vind. Kanske bör den ha insynsskydd?

Vi levererar en komplett lösning inom ramen för ett totalåtagande som innehåller allt från första kontakt till en färdig balkonglösning. I vårt totalåtagande ingår projektledning, planering, konstruktionslösningar, produktion av fästen, balkongplattor, räcken ev. inglasning och montage på plats. 

För mer information om att bygga balkong är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss för en förutsättningslös diskussion om olika lösningar. Vi har mer än 30 års erfarenhet av att montera balkonger i hela Sverige. Kontakta oss så kan vi börja prata

Funderar ni på att skaffa balkong?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du enkelt och kostnadseffektivt kan skaffa balkong

Kontakta oss

Loftgångar

Loftgångar i betongfritt träkompositmaterial för nybyggnation eller byte

Det har återigen blivit populärt att bygga hus med loftgångar för att kunna bygga mer kostnadseffektivt. Det finns också många befintliga betongloftgångar som är behov av byte. Våra betongfria loftgångar i träkomposit tillverkas på samma sätt som balkongplattorna med den skillnaden att varje element är något större.

Skräddarsy färg och form

De svensktillverkade träkompositloftgångarna erbjuder oöverträffade möjligheter till kundanpassning. Det går att skräddarsy loftgångarna i många olika bredder och djup för att estetiskt och praktiskt anpassas till den specifika byggnaden. Det unika materialet går dessutom att färgsätta för att få ett tilltalande utseende på balkonger och loftgångar. Eftersom loftgångar utsätts för mer slitage än en vanlig balkong, används där en polyureafärg som förstärker slitstyrkan påtagligt. Liksom topcoaten stryks denna på i fabrik och härdas omedelbart. Färgen är extremt resistent, vattentät och omedelbart härdande på våra loftgångar och den avger heller inga lättflyktiga organiska föreningar och är därför också ett miljövänligt val.

Träkompositplattan har certifierats av SP avseende brandsäkerhet (klass R30), halkskydd samt beständighet och håller under mycket lång tid helt utan underhåll. I sin miljöklassning uppskattar SundaHus livslängden till 100 år och potentialen för återanvändning vid eventuell rivning till 100 procent. Norrlands Balkongmontage ger en garantitid på 10 år.

Det idealiska måttet för ett loftgångselement är 2x5 meter men det går att få dem i större storlek och självfallet även i mindre. Loftgångarna fästs på stålpelare i framkant och med väggfästen i fasaden. Precis som med balkongerna kan även loftgången levereras i olika färger.

Kontakta oss så kan vi börja prata